Marifoon online cursus

Deze cursus leert je alles om het examen Basiscertificaat Marifonen met succes te behalen.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Other Lessons

Doelstelling en geheimhouding

Complexity: Standard

Het hoofddoel van een marifoon is:  veiligheid in het algemeen en mensen in het bijzonder. De nevendoelen zijn: openbaar radioverkeer, sociaal verkeer en verkeer met bijvoorbeeld jachthavens enz. Er is een geheimhoudingsplicht.… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Registratie

Complexity: Standard

In tegenstelling tot andere zendapparatuur geldt er voor een marifoon geen vergunning of machtiging, maar een registratieplicht.Nieuwe marifooninstallaties moeten daarom worden aangemeld bij het Agentschap Telecom. Het Agentschap Telecom geeft,… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Bedieningscertificaten

Complexity: Standard

Oorspronkelijk was de marifoon bedoeld voor de beroepsvaart en werden alleen grote schepen voorzien van een marifoon-installatie. De installaties werden steeds verder uitgebreid. Zo werd het zendvermogen groter en er… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Wet- en regelgeving

Complexity: Standard

In de International Telecommunication  Union (ITU) worden wereldwijd afspraken gemaakt over het gebruik van draaggolffrequenties, toewijzing van MID-nummers en de beginletters van roepnamen (series van roepnamen).       De ITU-afspraken… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Binnenvaart

Complexity: Standard

In het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) en het Rijnvaart Politie Reglement (RPR) staan de volgende verplichtingen vastgelegd over het marifoongebruik. Kleine schepen die zijn voorzien van RADAR of AIS en… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Stations

Complexity: Standard

Elke zend/ontvanger noemen we een station. Zo hebben we: wal- en scheepsstations.   Walstations zijn onder te verdelen naar de doelstelling, waarvoor deze zijn ingericht. Denk hierbij aan: Kustwachtstation voor… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Gebruik

Complexity: Standard

De soorten gesprekken die je over de marifoon kan voeren zijn nautische gesprekken (ten behoeve van veiligheid) en Sociale gesprekken (ten behoeve van “bij praten”). Sociale gesprekken zijn slechts toegestaan op kanalen 72 en 77.… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Communicatie procedures

Complexity: Standard

Tijdens de communicatie via een marifoon, kan het voorkomen dat berichten door de ontvanger slecht te verstaan zijn. Dit komt omdat men bij slecht weer (wind en golven) in de microfoon praat, … Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Spellingalfabet

Complexity: Standard

Het internationaal spellingalfabet wordt ook wel het NATO-alfabet genoemd. Het wordt toegepast om vooral scheeps- en roepnamen te spellen. Op het examen moet je alle letters uit het hoofd kennen. Probeer… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Tijd

Complexity: Standard

Om reddingsacties en werkzaamheden op zee goed te coördineren wordt over de hele wereld in het maritieme radioverkeer gebruik gemaakt van de UTC-tijd (Universal Time Co-ordinated). De UTC-tijd is op… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Taal

Complexity: Standard

Bij marifoonverkeer tussen scheepsstations moet de taal van het land worden gebruikt waarin zich het scheepsstation bevindt waarmee het gesprek wordt aangevangen. In geval van communicatieproblemen bij marifoonverkeer tussen scheepsstations… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Gebruik van kanalen

Complexity: Standard

Het moet op het binnenwater onmogelijk zijn om gelijktijdig op één marifoon meerdere kanalen uit te luisteren. Daarom is het op het binnenwater noodzakelijk, om bij gelijktijdig uitluisteren van kanalen, meerdere marifoons te gebruiken.… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Openbaar verkeer

Complexity: Standard

Bij openbaar verkeer wordt de marifoon via een walstation aangesloten op het telefoonnetwerk. Deze verbindingen vinden tegen betaling plaats. In Nederland is deze service niet mogelijk. In België wordt deze… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Nood- Spoed- en Veiligheidsverkeer

Complexity: Standard

Je hoopt dat het nooit gebeurt……. Maar als er een ongeval plaatsvindt moet je weten hoe je moet handelen. Denk daarbij niet te gemakkelijk “dat gebeurt alleen bij anderen”. Het… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Rangorde van marifoonverkeer

Complexity: Standard

Berichten die over de veiligheid van mensenlevens gaan hebben voorrang op alle andere berichten. Dit geldt zowel: aan land, op het water en ook in de lucht. Om deze voorrang te… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Noodverkeer verzenden

Complexity: Standard

Bij een calamiteit moet snel gehandeld worden en staan mensenlevens op de eerste plaats. Daarom moet men bij een calamiteit, voor de aanvang van reddingsmaatregelen, eerst een nautisch walstation informeren.… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Noodverkeer ontvangen

Complexity: Standard

We weten al dat je op een noodoproep geen reçu mag geven. Wacht daarom na de noodoproep het noodbericht af.Als klein schip kan je vaak weinig betekenen. Wacht daarom af wat… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt

Spoedverkeer

Complexity: Standard

Spoedverkeer betreffen berichten die de veiligheid van de bemanning of het schip aangaan. Bijvoorbeeld ziektes, zonder direct levensgevaar, of schade aan het schip zonder direct gevaar. Het spoedsignaal is: PAN PAN.… Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]Je hebt